Отговорността на онлайн платформите в контекста на правото на Европейския съюз

Иглика Иванова Докторантка в ДП "Медийна политика и право на ЕС" в катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски…