Медийно отразяване на домашното насилие в България

Христиан Петров Изследването е извършено в рамките на курс „Медийни изследвания и проекти“ с титуляр Мария Юрукова, Катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“ Ключови думи: домашно насилие, България, медийно отразяване…