Борбата с дезинформацията в програмата на Европейската комисия (2019-2024)

Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред" от четвъртата съвместна докторантска научна конференция на катедра „Европеистика" и катедра „Политология" към Философски факултет на СУ…

Предизборната кампания на новоизбраните български евродепутати в социалните мрежи

Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред" от четвъртата съвместна докторантска научна конференция на катедра „Европеистика" и катедра „Политология" към Философски факултет на СУ…

Отговорността на онлайн платформите в контекста на правото на Европейския съюз

Иглика Иванова Докторантка в ДП "Медийна политика и право на ЕС" в катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски…