EK с ниска оценка за онлайн платформите

На 28 февруари Европейската комисия публикува докладите на Facebook, Google и Twitter за постигнатия през януари 2019 г. напредък по изпълнението на поетите от тях ангажименти за борба с дезинформацията.

Контролът на прилагането на Кодекса за поведение е предвиден в Плана за действие срещу дезинформацията, който Европейският съюз прие декември 2018 година с цел изграждане на капацитет и укрепване на сътрудничеството между държавите членки и институциите на ЕС при активната борба с дезинформацията и заплахите, произтичащи от нея. Докладващите страни подписаха доброволно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията през октомври 2018 г.

Основни резултати от докладите на подписалите Кодекса страни за януари 2019:

Относно Facebook: липсват данни за предприетите през януари дейности във връзка с контрола над рекламното позициониране въпреки поетия ангажимент, че през март 2019 г. ще бъде наличен паневропейски архив за политическа и тематична реклама. В доклада е предоставена актуална информация за случаи на намеса от трети държави в държави от ЕС, но не и за броя на фалшивите профили, закрити поради злонамерени дейности, насочени конкретно към Европейския съюз.

Относно Google: предостави данни за предприетите през януари действия за подобряване на контрола над рекламното позициониране в ЕС с разбивка по държави членки. Представените показатели обаче не са достатъчно конкретни и не позволяват да се прецени доколко мерките са предприети с цел борба с дезинформацията, а не поради други причини (например заблуждаваща реклама). За януари от компанията не са предоставили доказателства за предприети конкретни действия по изпълнението на своите политики за неприкосновеност на услугите.

Относно Twitter: липсват показатели за изпълнението на поетите ангажименти за подобряване на контрола над рекламното позициониране. Противно на обявеното в доклада за изпълнението за януари, от Twitter са отложили решението за прозрачността на рекламите с политическо съдържание до изготвянето на доклада за февруари.

Към пълния текст на изявлението относно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията: Комисията призовава онлайн платформите да предоставят повече подробности за постигнатия напредък

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *